Aachi Rasam Powder 50g

Out of stock
฿0.00
Out of stock

Description

Rasam powder is an aromatic mix made of ground dals & spices. It is used to flavor & thicken south Indian soup or rasam. Rasam powderis an aromatic mix made of ground dals & spices. It is used to flavor & thicken south Indian soup or rasam Ingredients Coriander, Toor dhal, Cumin, Horsegram, Chilly, Pepper, Fenugreek, Asafoetida, Garlic, Turmeric, Curry leaves, Edible oil, salt ผงราซัมเป็นส่วนผสมที่มีกลิ่นหอมที่ทำจากแป้งบดและเครื่องเทศ ใช้ปรุงรสและทำให้ซุปอินเดียใต้หรือราซัมข้นขึ้น Rasam powder เป็นส่วนผสมที่มีกลิ่นหอมที่ทำจากแป้งบดและเครื่องเทศ ใช้ปรุงรสและทำให้ซุปข้นของอินเดียใต้หรือ ราซัม ส่วนผสม ผักชี, Toor dhal, ยี่หร่า, Horsegram, Chilly, Pepper, Fenugreek, Asafoetida, กระเทียม, ขมิ้น, ใบแกง, น้ำมันพืช, เกลือ P̄hng rā sạm pĕn s̄̀wnp̄hs̄m thī̀ mī klìn h̄xm thī̀ thả cāk pæ̂ng bd læa kherụ̄̀xngtheṣ̄ chı̂ prung rs̄ læa thảh̄ı̂ sup xindeīy tı̂ h̄rụ̄x rā sạm k̄ĥn k̄hụ̂n Rasam powder pĕn s̄̀wnp̄hs̄m thī̀ mī klìn h̄xm thī̀ thả cāk pæ̂ng bd læa kherụ̄̀xngtheṣ̄ chı̂ prung rs̄ læa thảh̄ı̂ sup k̄ĥn k̄hxng xindeīy tı̂ h̄rụ̄x rā sạm s̄̀wnp̄hs̄m p̄hạkchī, Toor dhal, yī̀h̄r̀ā, Horsegram, Chilly, Pepper, Fenugreek, Asafoetida, kratheīym, k̄hmîn, bı kæng, n̂ảmạn phụ̄ch, kelụ̄x

Additional information

Weight 0.05 kg
Dimensions 5 × 5 × 3 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Aachi Rasam Powder 50g”